Καταπέλτης είναι η ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) για το Ασφαλιστικό της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ο συνδυασμός φορολογικών και ασφαλιστικών προβλέψεων θα επιβαρύνει μέχρι και το 60% του εισοδήματος μισθωτών και επαγγελματιών.

Η ΟΚΕ - που έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα - ασκεί σκληρή κριτική αποδομώντας το νομοσχέδιο τόσο όσον αφορά την δομή του, δηλαδή τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όσο και την ουσία του.

Αναλυτικά αναφέρει ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ομαλά ο ενιαίος φορέας και σημειώνει ότι προτιμότερο και αποτελεσματικότερο θα ήταν η λειτουργία τριών Ταμείων (Μισθωτών, Επαγγελματιών, Αγροτών) ενώ εστιάζει στη τη μη ύπαρξη αναλογιστικών μελετών καθώς θεωρεί ότι έτσι δεν μπορεί να κριθεί η «βιωσιμότητα των ρυθμίσεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο».

Ακόμα θεωρεί ότι "η κοινωνία βρίσκεται ενώπιον ενός συνδυασμού διατάξεων ασφαλιστικής και φορολογικής φύσης που εάν εφαρμοσθούν θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη επιβάρυνση των ασφαλισμένων και φορολογουμένων, επιβάρυνση η οποία αθροιστικά θα ανέλθει σε 55-56% του ακαθάριστου εισοδήματος"!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, "η κοινωνική ασφάλιση δεν ήταν ποτέ στην Ελλάδα ούτε νοείται ως κύριος μηχανισμός αναδιανομής του πλούτου. Δευτερευόντως και περιορισμένα μπορεί να επιτελεί μια αναδιανεμητική λειτουργία. Μέτρα που εξομοιώνουν την κοινωνική ασφάλιση ως μηχανισμό αναδιανομής με την φορολογία δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποδομούν το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης  αντί να τον μεταρρυθμίζουν".

Νέες μειώσεις

Επιπρόσθετα, καυτηριάζει τις μειώσεις συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους, ενώ δεν αποκλείει νέες περικοπές συντάξεων στο μέλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι «μειώνονται σημαντικά οι συντάξεις όσων συνταξιοδοτηθούν μελλοντικά ενώ και σε ό,τι αφορά τους ήδη συνταξιούχους περικόπτονται οι επικουρικές συντάξεις ενώ καταργείται σταδιακά και το ΕΚΑΣ. Το μόνο που απομένει είναι η προστασία μέχρι το 2018 των κύριων συντάξεων και ένα αβέβαιο μέλλον για τη συνέχεια»!

Φοροασφαλιστικό!

Αναλυτικά, η ΟΚΕ σημειώνει ότι "επιβαβαιώνονται οι ανησυχίες που είχε δημιουργήσει το πρώτο νομοσχέδιο πως η επιχειρούμενη αλλαγή του ασφαλιστικού αποτελεί δημοσιονομικής υφής παρέμβαση, σήμερα το υπό κρίση νομοσχέδιο επιχειρεί να αυξήσει τα δημοσιονομικά έσοδα που, για τυπικούς λόγους, σε άλλες περιπτώσεις ονομάζονται φορολογικά έσοδα και σε άλλες ασφαλιστικοί πόροι. Αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού των διατάξεων είναι  ότι  το σύνολο όσων πολιτών σήμερα πληρώνουν φόρους και καταβάλλουν εισφορές θα κληθούν, όταν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα, να πληρώσουν αθροιστικά σημαντικά μεγαλύτερα ποσά (άσχετα από τις επί μέρους διαφοροποιήσεις) σε άμεσους φόρους και εισφορές σε μια χώρα, μάλιστα, που η ποιότητα των παρεχόμενων κρατικών και κοινωνικών υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλό.

Η επιβάρυνση δε αυτή θα λάβει καθολικό χαρακτήρα, εάν, όπως πιθανολογείται, οι φορολογικές διατάξεις συμπληρωθούν με νέα αύξηση των έμμεσων φόρων που αποτελούν την πλέον άδικη μορφή φορολογίας όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει η ΟΚΕ. Και όλες αυτές οι εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια αλλεπάλληλων επιβαρύνσεων που υπέστησαν οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, κάτι που καθιστά τις κοινωνικές και υφεσιακές συνέπειες των μέτρων ακόμη οξύτερες. Είναι δε εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα επιτευχθούν και τα εισπρακτικά αποτελέσματα που προσδοκώνται από το νομοθέτη αφού η όλη αυτή εξέλιξη θα εντείνει την τάση αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων προς αποφυγή των επιβαρύνσεων, όπως η μεταφορά της επαγγελματικής δραστηριότητας (πραγματική ή όχι) εκτός Ελλάδος"!

"Ευχή" ο επαναϋπολογισμός συντάξεων

Η ΟΚΕ αναφέρει ότι σε κανένα σημείο δεν διευκρινίζεται ο τρόπος και κυρίως η χρονική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός των συντάξεων, μετά τον επαναυπολογισμό τους. "Και, βέβαια, τα περί αυξήσεων των συντάξεων είναι προς το παρόν μια νομοθετική ευχή", τονίζει, προσθέτοντας:

"Εν κατακλείδι, με το σύστημα αυτό, διατηρούνται οι σημερινές οριζόντιες και άδικες περικοπές των συντάξεων ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση μετά την 1.1.2016 αναμένεται να δικαιωθούν κατά πολύ μικρότερες συντάξεις. Ανακύπτει επομένως εντονότατο πρόβλημα άνισης μεταχείρισης των ήδη συνταξιούχων σε σχέση με όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2016 και μετά. Ανακύπτει επίσης το ερώτημα αν οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ με τον τρόπο αυτό εφαρμόζονται".

Μετέωρη μεταρρύθμιση, άνιση μεταχείριση...

Ακόμα, θεωρεί ότι το νομοσχέδιο έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση ενός «άμεσου δημοσιονομικού στόχου (εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ) και προκειμένου να το επιτύχει αυτό επιχειρεί να μεταβάλει όλες τις βασικές σταθερές του ασφαλιστικού συστήματος στο όνομα μιας μεταρρύθμισης αμφίβολης αποτελεσματικότητας και διατηρησιμότητας».

Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της νέας αυτής πραγματικότητας είναι κατά την ΟΚΕ:

1.H σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με τα δημογραφικά δεδομένα. - Η σύνδεση του ύψους των παροχών με το ΑΕΠ.

2. Οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος .

3. Η ενιαία κατά ασφαλιστικό κλάδο οργανωτική δομή.

4. H αύξηση του χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση.

"Το υπό κρίση νομοσχέδιο επιχειρεί νέες μεταβολές που συνοψίζονται κατά την ΟΚΕ «σε μειώσεις παροχών και αυξήσεις εισφορών για τους αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων, μολονότι αυτοί αφορούν σε ανόμοιες περιπτώσεις εργασιακής και ασφαλιστικής σχέσης κάτι που εν τέλει δε συνιστά ίση μεταχείριση", καταλήγει.

Περισσότερα χρόνια, μικρότερες συντάξεις!

Είναι αντίθετο με την κοινωνικοασφαλιστική λογική ο συνταξιούχος που έχει υψηλό δείκτη χρηματοδότησης να λαμβάνει, λόγω των μειώσεων και των υπόλοιπων επιβαρύνσεων που σωρευτικά υφίσταται, τελικά το ίδιο ή παραπλήσιο καθαρό ποσό με τον συνταξιούχο που πλήρωσε δυσανάλογα μικρότερα ποσά. Πρόκειται για άνιση μεταχείριση και παράβαση της αρχής της αναλογίας εισφορών – παροχών. 

"Δάνειο" για τους νέους!

Από την κριτική της ΟΚΕ δεν ξεφεύγει ούτε η θετική πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες.

"Είναι η πρώτη φορά που μια εύλογη ευνοϊκή ρύθμιση για μια ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού, όπως οι νέοι επαγγελματίες, δίδεται ουσιαστικά υπό τη μορφή οιονεί δανείου και όχι με τη μορφή μιας πάγιας ρύθμισης. Η αρνητική σημασία της διάταξης αυτής ενδεχομένως ξεπερνάει τα όρια των πληττομένων, δηλαδή των νέων επαγγελματιών,  αφού ουσιαστικά ανοίγει ένα νέο τρόπο σκέψης που εάν διευρυνθεί θα υπονομεύσει την κοινωνική πολιτική στη χώρα μας".