Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών​ μπαίνουν οι χρεωμένοι με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας.

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο τα Υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τους καλούν ,σε εφαρμογή Κοινής Υπουργικής Απόφασης,να προχωρήσουν σε παρακράτηση, μέσω συμψηφισμού, τουλάχιστον του 5% των εσόδων τους από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την σταδιακή εξόφληση των οφειλών τους σε Δημόσιο η υπέρ τρίτων στο Δημόσιο.

Ο συμψηφισμός θα γίνει από την ετήσια Κρατική χρηματοδότηση των ΟΤΑ που προέρχεται από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι οποίοι προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.Με την ίδια εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα σε ' κόκκινους" λόγω χρεών στο Δημόσιο Δήμους και Περιφέρειες να προχωρούν μετά από αποφάσεις δημοτικών η Περιφερειακών συμβουλίων σε συμψηφισμό και άνω του 5% από την κρατική χρηματοδότησή τους.