Ανησυχία για τους χριστιανικούς ναούς στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο του Πάσχα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά μάλιστα από τα πρόσφατα περιστατικά εισόδου προκλητικών στοιχείων σε χριστιανικούς ναούς της Κωνσταντινούπολης καλεί τις τουρκικές Αρχές, ενόψει μάλιστα και των εορτών του Πάσχα, να τηρήσουν τις σχετικές δεσμεύσεις τους και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χριστιανικών ναών και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής των πιστών στις θρησκευτικές εκδηλώσεις των ημερών.