Ολόκληρη ναυτιλιακή εταιρεία στο όνομά του μέσω της οποίας εκμίσθωνε τρία κότερα σε ιδιώτες φέρεται να διατηρεί στο όνομα του διευθυντής που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών .

Η υπόθεση ερευνάται από τη γενική γραμματέα δημόσιας διοίκησης ,ενώ σχετικά έχει ενημερωθεί από την Εφορία και ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης.

Πρόκειται,λένε οι πληροφορίες για ανώτερο υπάλληλο,ο οποίος τελευταία είχε βρεθεί σε αντιδικία με τον Υπουργό για υπόθεση που αφορούσε την επιβολή η όχι διοδίων σε παράπλευρους δρόμους μιας εθνικής οδού.

Για τη εταιρεία που λειτουργεί παρανόμως ο εν λόγω διευθυντής φέρεται να μην έχει ενημερώσει την υπηρεσία του ,ενώ ως γνωστόν απαγορεύεται ρητά από τον δημοσιουπαλληλικό κώδικα η άσκηση ιδιωτικού έργου από υπαλλήλους χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας.

Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος από επιθεωρητή και για τον συγκεκριμένο διευθυντή έχει ζητηθεί να ανοίξουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί.

Ο Υπουργός Υποδομών αναμένει τον σχετικό φάκελο πριν κινήσει η όχι οποιεσδήποτε πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του.