Σε αγωνιστικό ξεσηκωμό καλούν οι αγρότες για να μην περάσει το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο - λαιμητόμος. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων δηλώνει ότι θα συμμετάσχει στην 48ωρη πανελλαδική απεργία που έχει αποφασιστεί από ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ και τα εργατικά σωματεία στην Αθήνα, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Για την δεύτερη ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης οι Αγρότες οργανώνουν πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Οι Αγρότες υποστηρίζουν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται στο 27,2% του φορολογητέου εισοδήματός τους, καθώς προστίθεται ποσοστό 6.95% για ασφάλιση υγείας και ποσοστό 0.25% για την αγροτική εστία. "Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στα 10.000€ φορολογητέο ετήσιο ατομικό εισόδημα ο αγρότης θα πληρώσει 2.720 € ως ασφαλιστική εισφορά στον ΟΓΑ.

Αναλυτικά, όπως υποστηρίζουν οι Αγρότες, με το Ασφαλιστικό νομοσχέδιο το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους αγρότες και κτηνοτρόφους ορίζεται σε 20% από την 1.1.2022 αυξανόμενο σταδιακά από την 1.7.2015.

Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

Από 1.1.2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Σήμερα ο κατώτερος μισθός είναι 586€ τον μήνα από το οποίο προκύπτει κατώτερο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για τους αγρότες το ποσό των 4.922€.

Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.

Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%.

Σε αυτά τα ποσοστά πρέπει να προστεθεί ποσοστό 6.95% για ασφάλιση υγείας και ποσοστό 0.25% για την αγροτική εστία. Συνεπώς σε όλα τα ποσοστά που αναφέρει το νομοσχέδιο προστίθεται επιπλέον ποσοστό ασφάλισης 7.20% και έτσι η τελική ασφαλιστική εισφορά διαμορφώνεται το 2022 σε ποσοστό 27.20% επί του φορολογητέου εισοδήματος αγροτών και κτηνοτρόφων. Για παράδειγμα με 10.000€ φορολογητέο ετήσιο ατομικό εισόδημα ο αγρότης θα πληρώσει 2.720 € ως ασφαλιστική εισφορά στον ΟΓΑ.