Άρχισε από χτες, η εφαρμογή του οικιακού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00) για την τρέχουσα χρονιά.

Το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θα ισχύσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2016.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.