Τεράστιο ενδιαφέρον,λόγω της κρίσης,εκδηλώνουν τελευταία εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι για κάλυψη θέσεων σε υπηρεσίες του δημοσίου που εδρεύουν σε νομούς και χωριά της επαρχίας.

Το νέο σύστημα κινητικότητας στο δημόσιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης βρίσκεται στην τελική του φάση και στόχο έχει από τη μιά την καλύτερη κατανομή του προσωπικού με την αποσυμφόρηση του πλεονάζοντος προσωπικού και από την άλλη την κάλυψη σημαντικών κενών που καταγράφονται σε υπηρεσίες αιχμής.Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από δημοσίους υπαλλήλους που σήμερα υπηρετούν στην Αθήνα εστιάζεται στη μετακίνησή τους σε Εφορίες, Πολεοδομίες ,Δήμους κλπ που εδρεύουν κυρίως στις περιοχές καταγωγής τους.

Η κινητικότητα που θα μπει σύντομα σε πλήρη εφαρμογή για την κάλυψη των κενών θέσεων στη δημόσια διοίκηση θα εφαρμοστεί,λένε πηγές του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,εκεί όπου υπάρχουν διαπιστωμένα κενά (στην Επαρχία η στην Πρωτεύουσα)και εφόσον δεν δημιουργηθούν,με τις μετακινήσεις των υπαλλήλων,ελλείψεις σε προσωπικό σε νευραλγικές υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον πολλών νοσηλευτών/τριών να μετακινηθούν σε νοσοκομεία της Επαρχίας ωστόσο η επιθυμία αυτή δεν φαίνεται ότι μπορεί να ικανοποιηθεί καθώς τα νοσοκομεία της Πρωτεύουσας λειτουργούν ήδη στο "κόκκινο".

Μάλιστα για το νοσηλευτικό προσωπικό θα υπάρχει γενικό απαγορευτικό μετατάξεων,όπως και για ορισμένες άλλες κατηγορίες.

Τι θα προβλέπεται με την κινητικότητα στο Δημόσιο

  • Η κινητικότητα εντός του ίδιου φορέα του δημοσίου θα έχει τη μορφή απόσπασης(προσωρινή μετάταξη)εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και σε περιπτώσεις επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
  • Η κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών φορέων του δημοσίου θα είναι εθελοντική και εφόσον η μετάταξη εγκριθεί αυτή θα διαρκεί αρχικά 1 έτος στο τέλος του οποίου θα οριστικοποιείται η όχι η τοποθέτηση του υπαλλήλου.
  • Ειδικά για παραμεθόριες περιοχές και άγονα νησιά όπου το ενδιαφέρον για μετακίνηση είναι μειωμένο θα παρέχονται κίνητρα όπως βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη,και δυνατότητα επιλογής υπηρεσίας μετά από 3 χρόνια.
  • Οσοι διορίζονται η μετατάσσονται σε μια υπηρεσία θα είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε αυτή τουλάχιστον μια τριετία.
  • Τα αιτήματα μετακίνησης σε άλλη υπηρεσία εντός του ίδιου Νομού η σε άλλο Νομό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρχή κάθε έτους και θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κινητικότητας που θα εδρεύει στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενώ δημιουργείται βάση δεδομένων υπηρετούντων υπαλλήλων που θα τηρείται σε κάθε Υπουργείο.Η εξέταση των αιτημάτων θα γίνεται από υπηρεσίες υποδοχής με βάση κριτήρια όπως κενά η πλεονάζον προσωπικό ανά φορέα,τυπικά προσόντα των υπαλλήλων,προυπηρεσία,εμπειρία και συνέντευξη.