Στις 15 Μαΐου αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις νέες εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Οι αιτήσεις, που αφορούν την περίοδο 2016-1017 θα γίνονται ηλεκτρονικά στο site του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Ωστόσο, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται με το ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ,

ΡΟΔΟΥ 181, 10443 ΑΘΗΝΑ,

Τηλ. 2105150761


Σημειώνεται ότι στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 15/05/2016 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/6/2015, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier).