Περισσότεροι κερδισμένοι και λιγότεροι χαμένοι είναι οι περίπου 300.000 ασφαλισμένοι με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης

Ειδικότερα για όσους συνταξιοδοτηθούν την επόμενη 5ετία ( μέχρι και το 2020) και είναι ασφαλισμένοι σε δύο ή περισσότερα ταμεία, το νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις. 

Συγκεκριμένα ωφελημένοι είναι όσοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως γονείς με «χαμηλά» όρια ηλικίας όπως και όσοι ελευθεροεπαγγελματίες του ΟΑΕΕ μπορούν να φύγουν στα 62 με διατάξεις ΙΚΑ.  

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα έπαιρναν πολύ χαμηλή σύνταξη από τον δευτερεύοντα φορέα, με μεγάλη ποινή λόγω μη συμπλήρωσης ορίου ηλικίας καθώς φεύγουν «νωρίς» εκμεταλλευόμενοι το μεταβατικό καθεστώς για την σύγκλιση των ορίων το 2022 στα 67 ή στα 62 με 40ετια. Στους χαμένους, κυρίως λόγω του νέου γενικού τρόπου υπολογισμού που θα ισχύσει για όλους από την ψήφιση του νομου, κατατάσσονται ασφαλισμένοι που έχουν τμήματα διαδοχικής (π.χ. σε ΙΚΑ ή Δημόσιο) με υψηλές αποδοχές. 

Αναλυτικά, κερδισμένοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι (άνδρες και γυναίκες), ασφαλισμένοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών και ΙΚΑ που θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των γονέων (μητέρων - πατέρων) ανηλίκων, τριτέκνων κι έχουν χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς. 

Και αυτό γιατί μπορούν να φύγουν με χαμηλά όρια ηλικίας από τον απονέμοντα φορέα (το Ταμείο που κρίνεται αρμόδιο για να χορηγήσει τη σύνταξη) με αποτέλεσμα το τμηματικό ποσό του συμμετέχοντα φορέα να εμπίπτει σε ποινή περικοπής που φτάνει ή και ξεπερνά (Δημόσιο) το 30%. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού η εν λόγω ποινή εξαφανίζεται». Η σύνταξη θα υπολογίζεται σαν να έχει διανυθεί ολόκληρος ο χρόνος σε ένα Ταμείο, με το σύστημα Εθνικής – Ανταποδοτικής, τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης και το μέσο όρο αποδοχών στον αντίστοιχο φορέα.  

Απώλειες ωστόσο θα έχουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι με σημαντικό χρόνο ασφάλισης (5ετία και πάνω) σε δευτερεύοντες - συμμετέχοντες φορείς (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ) και υψηλούς μισθούς ή εισφορές σε υψηλές κατηγορίες. Οι απώλειες γι αυτούς θα έρθουν λόγω του νέου γενικού τρόπου υπολογισμού των συντάξεων που θα ισχύσει για όλους, δηλαδή μέσος όρος αποδοχών από το 2002 και χαμηλοί ανταποδοτικοί συντελεστές.