Στη δέσμευση 50 τόνων ρυζιού στο Ε΄ τελωνείο Πειραιά, προέλευσης Καμπότζης, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Συνολικά δεσμεύθηκαν 2.000 σακιά ρύζι, λόγω ελλιπούς σήμανσης επί της συσκευασίας των προϊόντων. Η περαιτέρω τύχη του δεσμευμένου φορτίου θα κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκης και εθνικής νομοθεσίας.