Από 780 ευρώ (βασικός μισθός υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης) έως 4.631 ευρώ μηνιαίως (μισθός γ.γ. υπουργείου) κυμαίνονται οι απολαβές που προβλέπονται στο νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Την εγκύκλιο εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, και διευκρινίζπνται τα μισθολογικά κλιμάκια, η αποσύνδεση μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης, καθώς και τα ειδικά μισθολόγια.

Βάσει του νέου μισθολογίου προβλέπονται προνόμια για όσους δημοσίους υπαλλήλους «αριστεύσουν» σε τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις, καθώς θα μπορούν να εξελίσσονται ταχύτερα λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.

Ειδικότερα, οι γ.γ. υπουργείων λαμβάνουν συνολικά 4.631 ευρώ μηνιαίως, εκ των οποίων 1.400 ευρώ το επίδομα θέσης ευθύνης. 

Οι αναπληρωτές γ.γ. και οι ειδικοί γραμματείς υπουργείων λαμβάνουν 3.950 ευρώ, εκ των οποίων 1.150 ευρώ είναι το επίδομα θέσης ευθύνης. 

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν 1.960 και 1.820 ευρώ αντίστοιχα.

Ως προς τους μετακλητούς, οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών αμείβονται με 2.154 ευρώ, οι ειδικοί σύμβουλοι των γ.γ. του πρωθυπουργού ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα θα αμείβονται από 1.697 ευρώ μέχρι και 2.036.

Τέλος, για τα ειδικά μισθολόγια, οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ. δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 4.631 ευρώ (αποδοχές γ.γ. υπουργείου) ενώ το ίδιο ισχύει για αιρετά όργανα, διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, μέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους.

Εξαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του προέδρου του Αρείου Πάγου (8.314,56 ευρώ).