Στη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων του δημοσίου ​προχωρεί το Υπουργείο Οικονομίας,Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η συμφωνία με τον ανάδοχο η τους αναδόχους του έργου που θα υποβάλλουν τις χαμηλότερες τιμές θα αφορά τη φύλαξη των κτιρίων τεσσάρων Υπουργείων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό δαπάνης το ι,27 εκ.ευρώ και θα είναι διετούς διάρκειας.

Ειδικότερα ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός φύλαξης κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας,Ανάπτυξης είναι 76.000 ευρώ,για το Τουρισμού 31.000 ευρώ,για το Εργασίας 82.000 ευρώ και για το Αγροτικής Ανάπτυξης 204.000 ευρώ.