"Πρόχειρη και αποσπασματική" χαρακτηρίζουν κύκλοι του δήμου της Αθήνας την " δημόσια συζήτηση για το καθεστώς λειτουργίας των οίκων ανοχής" η οποία άνοιξε με την τοποθέτηση 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν την άρση των περιορισμών για τις  "πιάτσες" αγοραίου έρωτα. όπως επισημαίνουν  ''εν τέλει είναι αποπροσανατολιστική για ένα σημαντικό πρόβλημα της Αθήνας".  

Ο δήμος της Αθήνας ήδη από το 2012, έχει καταθέσει  συγκεκριμένη ρύθμιση και  προτείνει τη ριζική αναθεώρηση του νομικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία των οίκων ανοχής, το οποίο λόγω της υποκριτικής και προσχηματικής αυστηρότητάς του, καθίσταται ουσιαστικά ανεφάρμοστο. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τις 230 αιτήσεις λειτουργίας που έχουν κατατεθεί, μόνο μία  βρίσκεται σε διαδικασία νομιμοποίησης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκτεταμένο τοπίο ανομίας, ιδιαιτέρως προβληματικό για τους τομείς της δημόσιας υγείας και της ομαλής λειτουργίας της ζωής των κατοίκων, σε γειτονιές της Αθήνας.

Προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της πόλης, και όπως τονίζεται "πρέπει ο πολιτικός κόσμος να τα αντιμετωπίζει συνολικά και με τόλμη και όχι ευκαιριακά, στο πεδίο των εντυπώσεων".