Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε το νέο ασφαλιστικό ​-φορολογικό νομοσχέδιο και αποτελεί πλέον νόμο του Κράτους.

Από τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να τρέχουν οι εφαρμοστικοί νόμοι (υπουργικές αποφάσεις κλπ) ώστε οι διατάξεις του να εφαρμοστούν από φέτος και του χρόνου σε κλάδους και κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων. Βασικές παράμετροι του νέου νόμου οι μειώσεις στις επικουρικές ,ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ,τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τους νέους συνταξιούχους,οι αλλαγές στις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων(ελεύθεροι επαγγελματίες,μικρομεσαίοι,αγρότες κλπ) και οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης σε μισθωτούς,συνταξιούχους.αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ.