Εγκύκλιο προς όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου αναφορικά με τους στόχους που πρέπει να θέσουν οι προιστάμενοι των διευθύνσεων προσωπικού για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των αποδόσεων των υπαλλήλων τους απέστειλε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης​.

Με την εγκύκλιο,σε εφαρμογή πρόσφατου νόμου για τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση στο δημόσιο,ο κ.Βερναρδάκης εκθέτει στις αρμόδιες διευθύνσεις/τμήματα των δημοσίων υπηρεσιών τον οδικό χάρτη μέσω του οποίου θα πρέπει έως τα τέλη του χρόνου να έχουν οριστεί οι στρατηγικοί στόχοι αποδοτικότητας που θα υλοποιηθούν ανά υπηρεσία για το 2017 ,καθώς και τον γενικότερο προγραμματισμό δράσης ανά υπάλληλο.

​Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ.