«Η αξία της φιλίας στα χρόνια της κοινωνικής δικτύωσης» το θέμα της Έκθεσης στις Πανελλαδικές.

Με ένα άκρως επίκαιρο θέμα ξεκίνησε σήμερα η ''κούρσα'' των Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς είναι πάρα πολλά τα παιδιά που σήμερα διατηρούν προσωπικούς λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά κλήθηκαν να σχολιάσουν ένα κείμενο του Ε. Παπανούτσου και να το συνδέσουν με τις ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. 

Το newpost.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο "Ώθηση" θα σας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματα και τις λύσεις καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

To απόσπασμα που δόθηκε στους μαθητές αφορά στη φιλία και προέρχεται από το βιβλίο του Ε. Παπανούτσου ''Πρακτική φιλοσοφία''. Πρόκειται για ένα καθ΄όλα τυπικό από πλευράς δομής αποδεικτικό κείμενο με αρκετά σαφείς κατηγοριοποιήσεις εννοιών που δίνει τις απαιτούμενες αφορμήσεις σκέψης και παραγωγής κρίσεων για την ανάπτυξη του εκθεσιότιτλου που ακολουθεί. 

Σύμφωνα με τους καθηγητές του φροντιστηρίου ΩΘΗΣΗ το κείμενο, είναι από τα πλέον εξαιρετικά της δοκιμιακής γραμματείας, με θέμα την αξία της φιλίας, και διακρίνεται από λογική οργάνωση και αλληλουχία ιδεών, από ευκρίνεια νοημάτων αλλά και από υψηλού επιπέδου λεξιλόγιο.

Η πύκνωσή του απαιτεί πολύ καλό χειρισμό του γλωσσικού κώδικα από την πλευρά του μαθητή και απόδοση αναλόγως επίσημου ύφους.

Η ορθή κατανόηση του κειμένου, μάλιστα, εξασφαλίζει και την απάντηση στην άσκηση Β1 (Σωστό / Λάθος). Στο σύνολό τους οι ασκήσεις κρίνονται ως προσπελάσιμες και άπτονται του θεωρητικού υπόβαθρου του μαθήματος. Μικρή δυσκολία εντοπίζεται στην άσκηση συνωνύμων / αντωνύμων (Β3).

Η επιλογή της παραγωγής λόγου βρίσκεται σε απόλυτη νοηματική αλληλουχία με το κείμενο του Ε. Π. Παπανούτσου, όπου προσδιορίζονται οι κατηγορίες της φιλίας με βάση τις προθέσεις και τα κίνητρα και δίνεται έμφαση στην γνήσια και ειλικρινή φιλία που έχει ως στόχο το «αγαθό». Οι μαθητές, συνεπώς, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην απάντηση του πρώτου ζητούμενου της παραγωγής λόγου: «τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας, όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε», εφόσον θα πρέπει να αναφερθούν αποκλειστικά και μόνο στην αληθινή φιλία, σε αυτό που ο συγγραφέας αποκαλεί «τέλεια», «ουσιαστική», «ακατάλυτη» φιλία. Το δεύτερο ζητούμενο χρειάζεται, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή: ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικός, κάτι που πρέπει να τονιστεί στην εισαγωγή της συγκεκριμένης ενότητας, θα πρέπει ωστόσο να επισημανθούν τα αρνητικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους επικοινωνίας ως προς τη δημιουργία σχέσεων γνήσιας φιλίας. Ο μαθητής, δηλαδή, καλείται να διατάξει τα νοήματά του με βάση το λογικό σχήμα: «ναι μεν … αλλά».

Δε θα ήταν υπερβολή αν υποστηρίζαμε ότι είναι αρκετά επιτυχής η σύνθεση του φετινού θέματος έκθεσης, εφόσον προηγείται το κείμενο του Ε.Π. Παπανούτσου περί φιλίας, η κατανόηση του οποίου βοηθά τους υποψηφίους να κατηγοριοποιήσουν τις διάφορες διαστάσεις της φιλίας, προσδιορίζοντάς τους τη γνήσια φιλία και ζητώντας τους στη συνέχεια να μιλήσουν γι’ αυτή.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το θέμα της Έκθεσης-Νεοελληνικής Γλώσσας 

Διαβάστε αναλυτικά τις απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας