Την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν με ομόφυλα ζευγάρια αλλά και τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Λίγους μήνες μετά τη ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης και για ζευγάρια του ίδιου φύλου, και παρότι η Ανεξάρτητη Αρχή εξαρχής είχε ζητήσει την πρόβλεψη για όσα παιδιά μεγαλώνουν μαζί τους, επανέρχεται και τονίζει ότι το ζήτημα της νομικής θέσης των παιδιών που έχουν γεννηθεί ή υιοθετηθεί πριν ή μετά τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης, παραμένει αρρύθμιστο.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη υπό τις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου,  αυτά τα παιδιά, θετά ή φυσικά, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ποικίλα νομικά και πραγματικά προβλήματα από την έλλειψη έννομης σχέσης με τον συμβίο ή τη συμβία του νομικού ή φυσικού γονέα τους, καθώς εκείνος/η δεν θα διαθέτει νομική δυνατότητα να επιληφθεί των συμφερόντων τους, στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας.

Παράλληλα, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για άμεση θέσπιση γρήγορων, διαφανών και εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων, σύμφωνα με το ψήφισμα 2048/2015 της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης.