Στη δικαιοσύνη κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου θα προσφύγει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Βάσει της απόφασης της Κεντρικής Διοίκησης, το ΟΕΕ θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά των όσων προβλέπονται για τους οικονομολόγους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η προσφυγή γίνεται στη βάση του γεγονότος ότι ο νέος νόμος καθιερώνει ένα ασφαλιστικό σύστημα μη αναδιανεμητικό, μη ανταποδοτικό, μη αναλογικό, αντιαναπτυξιακό, που διώχνει επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες από τη χώρα.

Επίσης κρίνει πως ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δημεύει τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών, άρα παραβιάζει κατάφωρα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΟΕΕ, για τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το νέο ταμείο είναι ενιαίο μόνο στα χαρτιά, αφού - με την εξαίρεση των οικονομολόγων από τις εκπτώσεις - δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και, συνεπώς, παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας και της ισότητας.