Ογδονταέξι αλλαγές,με κυριότερες αυτές που αφορούν στη μείωση της διδακτέας ύλης στα σχολεία ​,στην αναδιαμόρφωση της ύλης των τωρινών σχολικών εγχειριδίων,και στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία θα βασίζεται πρωτίστως στην κριτική ,ερμηνευτική και αναλυτική θεώρηση της γνώσης και όχι στη στείρα παπαγαλία και απομνημόνευση,περιλαμβάνει το πόρισμα 100 σελίδων που συνέταξε η "επιτροπή σοφών" για τις αλλαγές που απαιτούνται να εφαρμοστούν άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το πόρισμα πρόκειται σύντομα να παραδοθεί στη Βουλή ώστε να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για το νέο τοπίο αλλαγών που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης βραχυχρόνιας περιόδου (Ιούνιος 2016-Νοέμβριος 2016), μεσοπρόθεσμης περιόδου (Δεκέμβριος 2016-Μάιος 2018) και μακροπρόθεσμης περιόδου (Ιούνιος 2018-Μάιος 2022).

Η "επιτροπή σοφών" προτείνει ,μεταξύ άλλων, να μπει φρένο στην αποστήθιση ,την παπαγαλία ,το άγχος και την κούραση που διακατέχει τους περισσότερους μαθητές των σχολικών βαθμίδων εισηγούμενη τη συγγραφή νέων βιβλίων,τον περιορισμό της διδακτέας ύλης και την αναμόρφωση της ύλης των σχολικών εγχειριδίων ώστε να περιοριστεί η παραπαιδεία η οποία προκαλεί τεράστιο οικονομικό κόστος για τις οικογένειες. Στις προτάσεις των ειδικών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων..

  • Η ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.
  • Η πιστοποίηση γλωσσομάθειας στα σχολεία.
  • Η ενθάρρυνση για αυτενέργεια σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
  • Τα μαθήματα τέχνης που πρέπει να διδάσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου και η εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα τεχνών όπως θέατρο,χορός κλπ
  • Η γενίκευση του ολοήμερου σχολείου.
  • Τα πειραματικά επαγγελματική Λύκεια.
  • Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα προγράμματα και διδακτικές προσεγγίσεις.
  • Η εφαρμογή καλών πρακτικών στα σχολεία όπως ισχύει και σε σχολεία χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης.
  • Νέο σύστημα μεταθέσεων και αποσπάσεων εκπαιδευτικών ανάλογα με τα νέα προγράμματα.