Υποχρεωτική θα είναι στο εξής η απογραφή όλων των φυσικών προσώπων που λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή η αποδοχές από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο τηρούμενο αντίστοιχο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής .

Αυτό προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με την οποία φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας η έργου(συμβασιούχοι όλων των κατηγοριών) με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εισπράττουν πάσης φύσεως αποδοχές η πρόσθετες αμοιβές η αποζημιώσεις οφείλουν να το δηλώσουν όπως ισχύει ήδη με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημοσίου στο αντίστοιχο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.