Αλλαγές σε δόσεις έρχονται για εισφορές και συντάξεις στον ΟΓΑ, καθώς μπαίνει πλέον σε ισχύ ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016. To νέο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μεικτό τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων, χορήγηση προσωρινής σύνταξης εν αναμονή της τελικής απόφασης αλλά και σταδιακή αύξηση των εισφορών. 

Αναλυτικά οι βασικές αλλαγές στο ασφαλιστικό των αγροτών είναι οι εξής: 

1.Υπολογισμός σύνταξης. Υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με την ημερομηνία εξόδου. Σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζονται οι νυν δικαιούχοι, καθώς οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις του ΟΓΑ δεν αναπροσαρμόζονται. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 θα υπολογιστούν με τις παλιές διατάξεις. Στη συνέχεια θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, που θα ολοκληρωθεί το 2030. Ειδικότερα 1η Ιανουαρίου 2017 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2030 θα υπάρξει μεικτό σύστημα για τον υπολογισμό της σύνταξης.  

Το τελικό ποσό θα απαρτίζεται από δύο μέρη, καθώς: α) το πρώτο υπολογίζεται με τις παλιές διατάξεις, β) το δεύτερο με το νέο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή με ανταποδοτική και εθνική σύνταξη. Το ποσοστό του κάθε μέρους μεταβάλλεται κάθε χρόνο, καθώς σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης θα υπολογίζεται από το νέο σύστημα. 

2. Προσωρινή σύνταξη. Για πρώτη φορά καταβάλλεται στους αγρότες προσωρινή σύνταξη κατά την αναμονή έκδοσης της τελικής απόφασης. Έτσι ο υποψήφιος συνταξιούχος θα λαμβάνει το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα νοείται αυτό το όποιο προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κυρίας ασφάλισης που καταβληθήκαν κατά τους μήνες αυτούς, διαιρουμένου δια του 20% και δια του 12. 

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της εθνικής σύνταξης για την 20ετία. Με δεδομένο πως η εθνική σύνταξη είναι 384 ευρώ, δεν μπορεί να πέφτει κάτω από τα 307 ευρώ 

3. Εισφορές. Ξεκινά αναδρομικά, από 1η Ιουλίου 2015 η αύξηση των εισφορών για σύνταξη (κατά 42,87% ). Για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και όλο το 2016 θα υπολογιστούν επί των υφισταμενων ασφαλιστικών κλάσεων. Οι ασφαλισμένοι στην τρίτη ασφαλιστική κλάση θα πληρώσουν μόνο για σύνταξη 436 ευρώ για το β εξάμηνο του 2015 και 871 ευρώ για ολόκληρο το 2016. Αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι στην 2η κλάση θα πληρώσουν μόνο για σύνταξη 362 ευρώ το β εξάμηνο του 2015 και 724 ευρώ το 2016. Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προστεθούν οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, που αυξάνεται από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% (αντί του 2,75% ) επί των υφιστάμενων ασφαλιστικών κατηγοριών.