Οροφή με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου η έργου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Εσωτερικών εναρμονιζόμενο με τις μνημονιακές επιταγές για περιορισμό τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι αλλά και για λόγους περιστολής των δαπανών στου ΟΤΑ α και β βαθμού.

Ετσι με απόφασή του καθορίζει για φέτος ως ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό χορηγούμενων εγκρίσεων τους 3.933 συμβασιούχους εκ των οποίων οι 933 θα καλυφθούν μισθολογικά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Ο.Τ.Α (κρατική χρηματοδότηση) και οι υπόλοιποι 3.000 κυρίως από πόρους της ΕΕ συμμετέχοντας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ερευνητικά και αναπτυξιακά συμβόλαια που συνάπτουν οι δήμοι με τρίτους.

Πέρυσι είχε συνολικά προσληφθεί ως εποχικό και έκτακτο προσωπικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 6.595 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και έργου ,αριθμός κατά 2.600 μεγαλύτερος από φέτος.