Επιχείρηση "φάντασμα" η οποία δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια μυδιών και αλιεία καβουριών,  εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη κατα την διάρκεια ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας.

Όπως διαπιστώθηκε λειτουργούσε  χωρίς άδεια ενώ απασχολούσε 3 εργαζόμενους τους οποίους δεν είχε ασφαλίσει στους κατάλληλους πίνακες.

Επίσης, διαπιστώθηκε η χρήση παράνομης αποθήκης, μη δηλωμένης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποθηκευμένη ποσότητα εξακοσίων τριάντα οκτώ  κιλών καβουριών, η οποία δεν δικαιολογούνταν από φορολογικά παραστατικά, κατά παράβαση της φορολογική νομοθεσίας.

Παράλληλα οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας εντόπισαν σε ένα καφέ- μπάρ 5 εργαζόμενους τους οποίους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν είχε ασφαλισμένους, ενώ κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν είχαν εκδοθεί 11 αποδείξεις.