Αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια διεκδικεί, ποσό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, για τα ανείσπραχτα έσοδα από την αξιοποίηση της λεγόμενης δημόσιας ακίνητης περιουσίας στα Δωδεκάνησα.

Πρόκειται για χρήματα, τα οποία έπρεπε να είχαν μπει στα ταμεία της Δωδεκανήσου από το 1982, σύμφωνα με σχετικό νόμο που προέβλεπε ότι το 75% των εσόδων από αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, πρέπει να αποδίδεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Με βάση τους υπολογισμούς που έγιναν, τα περισσότερα από αυτά αφορούν το διάστημα 1982 έως 1994 και σε αυτά έρχονται να προστεθούν και τα υπόλοιπα των ποσών που δεν καταβλήθηκαν κανονικά, όπως επίσης και αυτά που δικαιούται η Δωδεκάνησος από το 2011 και μετά όταν δεν είχε πλέον κανένα δικαίωμα επί των εσόδων της αξιοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έρθουν στη Ρόδο εκπρόσωποι από δικηγορικό γραφείο της Αθήνας για να συναντηθούν με τους δικηγόρους που, σε τοπικό επίπεδο, ασχολούνται με την υπόθεση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο της αγωγής την οποία θα καταθέσει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου κατά του υπουργείου Οικονομικών και κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Η υπόθεση αφορά τα ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στα κτηματολόγια Ρόδου, Κω και Λέρου. Η κατάθεση της αγωγής βασίζεται στην απόφαση που πήρε το περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, πρόσφατα, σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα ασκήσει κάθε δικαίωμα, ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής και δικαστικής Αρχής, για τη διεκδίκηση μέχρι και σήμερα αλλά και μελλοντικά, τόσο των ήδη εισπραχθέντων όσο και των ανείσπρακτων εσόδων από την εν γένει διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ το 2011, με τον Ν. 3986 και η διαχείρισή τους γίνεται είτε από το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, είτε από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με τον Ν. 3965 του ιδίου έτους.

Παράλληλα, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο και ενδεδειγμένο ένδικο μέσο που θα απαιτηθεί, ενώπιον κάθε εθνικής ή διεθνούς αρμόδιας διοικητικής και δικαστικής Αρχής, με σκοπό την ανάκληση ή την ακύρωση κάθε πράξης και απόφασης που αποσκοπεί στην εκποίηση και γενικά σε οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευση των παραπάνω ακινήτων.