Στην ανάκληση φαρμακευτικών προϊόντων, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα προϊόντα:

  Taxotere cs sol inf 20mg/1ml btx1vial αριθμού παρτίδας 5F189A και Taxotere cs sol inf 80mg/4ml btx1vial αριθμών παρτίδας 5F199A, 5F219A.  Όπως αναφέρει, σχετική ανακοίνωση:

 «Αστοχία στη διαδικασία πλήρωσης των φιαλιδίων στο εργοστάσιο παραγωγής είχε σαν αποτελέσματα αύξηση της συγκέντρωσης της δραστικής ουσίας (docetaxel)».

   Η παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που διενεργεί η εταιρεία SANOFI-AVENTIS A.E.B.E.