Στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που δίνουν με το νέο σύστημα (ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) καθώς επίσης και οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β') που δίνουν με το παλιό σύστημα (μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων). 

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Δείτε τις απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα θέματα καλύπτουν σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης και προσανατολίζονται στις βασικές της έννοιες, όπως ΄Πραγματικό Κόστος', 'Έννοια Αγοράς' κλπ. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στο βαθμό δυσκολίας σε σύγκριση με θέματα προηγουμένων ετών.

Το newpost.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο "Ώθηση"  θα σας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματα και τις λύσεις καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.