Ένα από τα τελευταία κατάλοιπα του μετεμφυλιακού κράτους που συντηρούνταν εδώ και πολλές δεκαετίες εξαλείφεται.

Όπως προκύπτει από την κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών  Παναγιώτης Κουρουμπλής και Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ανοίγουν οι φάκελοι «κοινωνικών φρονημάτων», περίπου 2.500 πολιτών που εξακολουθούν να φυλάσσονται εδώ και δεκαετίες στα αρχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την απόφαση οι συγκεκριμένοι φάκελοι που είχαν χαρακτηριστεί ως απόρρητοι θα είναι προσβάσιμοι:

  • Στα πρόσωπα που αφορούν
  • Στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν ζουν. 
  • Με την απλή εξουσιοδότηση των άμεσα ενδιαφερόμενων ή των συγγενών τους σε οποιονδήποτε τρίτον
  • Κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν πρόσβαση στους φακέλους. 

Η κοινή υπουργική απόφαση τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.