Το δικαίωμα ιδιωτών με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να διεκδικούν ανώτατες ιεραρχικά θέσεις στο στενό και ευρύτερο δημόσιο ​τομέα θεσπίζει διάταξη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο -"σκούπα" για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η σχετική διάταξη θα αναθεωρεί ,επί τω βελτίω, το Μητρώο στελεχών δημόσιας διοίκησης που συστήθηκε με το νόμο για την αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο,και στο οποίο δικαίωμα διεκδίκησης ανώτατων θέσεων στο δημόσιο έχουν μόνον προσοντούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και καθηγητές Πανεπιστημίων.

Με τη νέα διάταξη, στο νομοσχέδιο-"σκούπα" του Υπουργείου Εσωτερικών, δικαίωμα διεκδίκησης θέσεων γενικών διευθυντών Υπουργείων,γενικών και ειδικών γραμματέων,και διοικητών σε Οργανισμούς και φορείς του δημοσίου θα έχουν πλέον και στελέχη της αγοράς με πλούσιο βιογραφικό (μεταπτυχιακά,διδακτορικά ) και προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα .

Οσοι από τους υποψήφιους ιδιώτες επιλεγούν για μια ανώτατη θέση του δημοσίου θα έχουν τριετή θητεία με δικαίωμα μιας ανανέωσης αντίστοιχης διάρκειας. Στις προυποθέσεις διεκδίκησης ανώτατων θέσεων στο δημόσιο από υποψήφια στελέχη του ιδιωτικού τομέα θα ορίζεται ότι, εκτός των τυπικών προσόντων τους ,θα πρέπει να ελεγχθεί το "πόθεν έσχες" του ιδίων αλλά και μέχρι β βαθμού συγγένειας την τελευταία 5ετία,ενώ θα είναι υποχρεωμένοι ,μετά τη λήξη της θητείας τους στο δημόσιο ,να μην απασχοληθούν για τουλάχιστον μια τριετία σε συναφές,με τη θητεία τους στο δημόσιο, αντικείμενο (π.χ διοικητής στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου να μην εργαστεί για μια τριετία σε φαρμακευτική εταιρεία).