Μοιάζει απίστευτο αλλά αποτελεί πραγματικότητα.

Σύμφωνα με έκθεση ελέγχου που συνέταξαν οι Επιθεωρητές Υγείας το Κέντρο ψυχικής υγείας- οικοτροφείο "Κλειώ" που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας λειτουργεί εδώ και χρόνια χωρίς άδεια.

Πρόκειται για οικοτροφείο στο οποίο απασχολούνται 17 υπάλληλοι ( μαζί με το επιστημονικό προσωπικό) αλλά ωστόσο ούτε άδεια λειτουργίας διαθέτει ,ενώ δεν έχει εγκριθεί ούτε εσωτερικός κανονισμός.

Στην έκθεσή τους οι Επιθεωρητές Υγείας ζητούν να υπάρχει απολογιστικό έργο της θεραπευτικής υποστήριξης στους οικότροφους του "Κλειώ" στο τέλος κάθε έτους,αλλά και έλεγχος από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Κέρκυρας για την διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων των εξυπηρετούμενων στο οικοτροφείο και απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο για τα τελευταία 10 χρόνια.

Τέλος οι Επιθεωρητές Υγείας καλούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κέρκυρας να διενεργήσει Ενορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διερευνήσει και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες σε 4 υπαλλήλους του οικοτροφείου.