Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη εβδομάδα των πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται  στα μαθήματα Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής, Βιολογία Θετική Κατ. (παλαιό σύστημα) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογική Ι & ΙΙ Κατ. (παλαιό σύστημα). 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Νέο Σύστημα)

 

Τα σημερινά θέματα καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εξεταζόμενης ύλης συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων που προστέθηκαν φέτος. Η επιτυχής προσπέλασή τους γίνεται από καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (Παλαιό σύστημα)

Τα θέματα καλύπτουν όλο το φάσμα της εξεταζόμενης ύλης, και είναι ισοδύναμης δυσκολίας με θέματα προηγούμενων ετών.

Βιολογία προσανατολισμού (Νέο και παλαιό σύστημα)

Τα θέματα είναι σαφώς διατυπωμένα αλλά κρίνονται απαιτητικά. Είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με αρκετά συνδυαστικά ερωτήματα. 

Ηλεκτρολογία (Παλαιό σύστημα)

Τα θέματα καλύπτουν ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης. Υπάρχουν σημεία που θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή από τον υποψήφιο για να αντιμετωπιστούν σωστά.

 

Το newpost.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο "Ώθηση"  θα σας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματα και τις λύσεις καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.​