Στην υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων διαβίωσης στα Καταστήματα Κράτησης και την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων προχώρησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Συνήγορος του Πολίτη, υπό την ειδική του αρμοδιότητα ως «Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και της Κακομεταχείρισης».

Η υπογραφή της συμφωνίας από τον Υπουργό Ν. Παρασκευόπουλο και τον Αναπληρωτή Συνήγορο Β. Καρύδη έλαβε χώρα στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα "Φυλακές, δικαιώματα, διαφάνεια και λογοδοσία - ο ρόλος των εποπτικών μηχανισμών" που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της γενικής γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, την 19η Μαΐου 2016. 

Όπως προβλέπεται στην σχετική απόφαση η συμφωνία προβλέπει:  

1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης με πρωτοβουλία του ΥΔΔΑΔ και συμμετοχή του ΣτΠ.
2. Έκδοση από κοινού εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού υλικού.
3.  Εφαρμογή  πιλοτικών  δράσεων  σε  ορισμένα  Καταστήματα  Κράτησης  από το ΥΔΔΑΔ, με συμμετοχή κατά το σχεδιασμό εκπροσώπων του ΣτΠ.
4. Δυνατότητα προηγούμενης ενημέρωσης του ΣτΠ και ανταλλαγής απόψεων επί σχεδίων νόμου που αφορούν τα δικαιώματα των κρατουμένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο  Προαιρετικό  Πρωτόκολλο  του  ΟΗΕ  για  την  Πρόληψη  των  Βασανιστηρίων.
5. Διασφάλιση της άμεσης επαφής μεταξύ των  δυο φορέων (ορισμός προσώπων αναφοράς).
6. Ειδική μέριμνα για τη δυνατότητα από κοινού συμμετοχής των δύο φορέων σε συναντήσεις με διεθνή όργανα, και δη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και κάθε άλλης απάνθρωπης ή ταπεινωτικής συμπεριφοράς ή τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Υποεπιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT) του ΟΗΕ, με προοπτική την από κοινού ενδυνάμωση των δράσεων κατά της κακομεταχείρισης.  
7. Ανάληψη από κοινού της ευθύνης οργάνωσης και πραγματοποίησης θεματικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ορθή ενημέρωση των στελεχών της διοίκησης και της κοινής γνώμης σε θέματα λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων. 

Ολόκληρη η απόφαση