Ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων​ ορισμένου χρόνου και έργου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη βούλα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο νομοσχέδιο-"σκούπα" που ετοιμάζει ο αρμόδιος Υπουργός Παναγιώτης Κουρουπλής επαναφέρει τη διάταξη για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους Ο.Τ.Α που πριν από λίγους μήνες είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αξιολόγηση στο δημόσιο αλλά τελικώς απεσύρθη μετά τις αντιδράσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Η διάταξη προβλέπει την τροποποίηση της διάταξης του Καλλικράτη περί εξάντλησης των ένδικων μέσων για περιπτώσεις υπαλλήλων με συνεχείς ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας. Με τη διάταξη οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να μην ασκήσουν ή να παραιτηθούν από την άσκηση ένδικων μέσων όταν προηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων (Πρωτοδικείων κατά το πλείστον) διατάσουν την παραμονή η την επάνοδο των εργαζομένων στις θέσεις τους.Η παραίτηση του δημοσίου από τη χρήση ένδικων μέσων οδηγεί αυτομάτως στην παραμονή των συμβασιούχων στην εργασία ανεξαρτήτως εάν έληξε ο χρόνος της σύμβασή τους και στη συνέχεια στη μετατροπή των συμβάσεων τους από ορισμένου χρόνου η έργου σε αορίστου χρόνου.

Απαραίτητη προυπόθεση αποτελεί, όπως αναφέρεται στη διάταξη νόμου, οι Δήμοι η οι Περιφέρειες να αιτιολογούν την παραίτησή τους από τα ένδικα μέσα με σχετική γνωμοδότηση δικηγόρου η προισταμένου της οικονομικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α η των νομικών τους προσώπων. από την οποία να προκύπτει ότι υφίστανται κενά και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό και ότι διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για τη μισθοδοσία των συμβασιούχων των οποίων οι συμβάσεις θα ανανεώνονται.

Μέχρι σήμερα με βάση τον νόμο για τον "Καλλικράτη" αλλά και τον νόμο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο που είχε ψηφιστεί επί Υπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι αιρετές διοικήσεις ήταν υποχρεωμένες να ασκούν εφέσεις η αναιρέσεις στον Αρειο Πάγο υπέρ του δημοσίου για τις περιπτώσεις που συμβασιούχοι κέρδιζαν με αποφάσεις Πρωτοδικείων τις υποθέσεις τους ( με το σκεπτικό ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας)και έτσι παρέμεναν προσωρινά στην εργασία τους. Μάλιστα σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις όπου οι αιρετές διοικήσεις Δήμων η Περιφερειών ή απλά μέλη των ΟΤΑ δεν εφάρμοζαν το νόμο προβλέπονταν ποινικές και πειθαρχικές διώξεις καθώς και ποινές καταλογισμού σε βάρος τους.

Ωστόσο οι νόμοι αυτοί σε ελάχιστες περιπτώσεις Δήμων η Περιφερειών εφαρμόστηκαν.Αρκετοί δήμοι όπως οι Δήμοι Αθηναίων,Θεσσαλονίκης ,και πλήθος επαρχιακών Δήμων αλλά και η Περιφέρεια Αττικής παρανόμησαν και με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων(με την έγκριση σχεδόν όλων των δημοτικών η Περιφερειακών παρατάξεων) δεν ασκούσαν εφέσεις στα Δικαστήρια κατά Πρωτόδικων αποφάσεων που δικαίωναν εκατοντάδες συμβασιούχους με αποτέλεσμα οι συμβάσεις τους να μετατρέπονται από έργου η ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.