Ευνοική νομοθετική ρύθμιση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους κλπ ετοιμάζει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε θέσεις μονίμων, αορίστου χρόνου αλλά και συμβασιούχων στο Δημόσιο.

Με διάταξη που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο- "σκούπα" που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή το Υπουργείο Εσωτερικών οι κατηγορίες αυτών των πολιτών θα καταλαμβάνουν πλέον ποσοστό 15% των θέσεων κάθε προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ για κάλυψη αναγκών προσωπικού στο δημόσιο αντί 5% που ισχύει σήμερα.

Το ποσοστό των θέσεων που προορίζεται να καλυφθεί από  ΑΜΕΑ -πολύτεκνους παρακρατείται από κάθε προκήρυξη που εκδίδεται και ο αριθμός των θέσεων που αναλογούν σε διορισμούς ΑΜΕΑ αποδίδεται στον ΟΑΕΔ ο οποίος και αναλαμβάνει με το σύστημα των μορίων να καλύψει τις αναλογούσες θέσεις σε προσωπικό από τις παραπάνω κατηγορίες πολιτών.