Γνήσιο ελληνικό φαινόμενο. Οι υπηρεσίες των 15 υπουργείων στεγάζονται σε 604 κτίρια, μόνο στην Αττική, σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, εξίσου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν το 45% των κτιρίων αυτών (τα 263) δεν ανήκουν στο κράτος, αλλά σε ιδιώτες, με το ετήσιο κόστος για τα ενοίκια να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρότι το δημόσιο έχει στην κατοχή του εκατοντάδες αναξιοποίητα ακίνητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το 2011 και παραδόθηκαν στον ΟΟΣΑ, ο αριθμός των κτιρίων ανά υπουργείο στην Αττική είναι:

Εσωτερικών 18
Οικονομικών (εξαιρούνται οι εφορίες) 102
Εξωτερικών 12
Αμύνης 24
Ανάπτυξης 31
Παιδείας 15
Μεταφορών/ Δημοσίων έργων 55
Περιβάλλοντος 23
Υγείας 13
Αγροτικής Ανάπτυξης 13
Δικαιοσύνης 2
Προστασίας του πολίτη 24
Τουρισμού/ Αθλητισμού (περιλαμβάνονται ομοσπονδίες, εγκαταστάσεις κτλ.) 266
Θαλασσίων υποθέσεων και Ναυτιλίας 2
Γραμματεία πρωθυπουργού 4