Στα Λατινικά (Ανθρωπιστικών Σπουδών) και τη Χημεία (Θετικών Σπουδών) εξετάστηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στα ίδια μαθήματα, Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης και Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης, εξετάστηκαν και οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ με το παλαιό σύστημα.

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις στα Λατινικά (Νέο Σύστημα)

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις στα Λατινικά (Παλαιό Σύστημα)

Λατινικά νέο και παλαιό σύστημα 

Τα προς μετάφραση κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου 

· 20, 25, 29 (για τους εξεταζόμενους του Νέου Συστήματος)

· 28, 48 (για τους εξεταζόμενους του Παλαιού Συστήματος)

Το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών παρατηρήσεων στηρίζεται στη θεωρία του σχολικού βιβλίου απαιτώντας, όμως, τη συνδυαστική ικανότητα των μαθητών.

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις στη Χημεία (Νέο Σύστημα)

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις στη Χημεία (Παλαιό Σύστημα)

Χημεία νέο και παλαιό σύστημα

Τα σημερινά θέματα καλύπτουν όλο το φάσμα της εξεταζόμενης ύλης, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και σαφώς διατυπωμένα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αναμένεται να συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους.

Οι Πανελλήνιες πρόκειται να ολοκληρωθούν την Τετάρτη με τους υποψήφιους να εξετάζονται στη Βιολογία Γενικής Παιδείας. Την Τετάρτη όσοι εξετάζονται με το παλιό σύστημα θα γράψουν Νεοελληνική Γλώσσα (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνολογική Κατεύθυνση) και Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογική Κατεύθυνση).

Το newpost.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο "Ώθηση"  θα σας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματα και τις λύσεις καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.