Βάσεις τριών ταχυτήτων αναμένουν φέτος οι εκπαιδευτικοί όπως δείχνουν και οι πρώτες εκτιμήσεις από τα βαθμολογικά κέντρα. 

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο ανοδικές τάσεις αναμένονται λόγω βατών θεμάτων σε Νομικές, Ιατρικές και Πολυτεχνικές Σχολές. 

Πτωτική πορεία αναμένεται σε Παιδαγωγικές, Οικονομικές Σχολές ενώ στα ίδια με πέρυσι αναμένεται στις μεσαίες σχολές αλλά και στις χαμηλόβαθμες. 

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για κάθε πεδίο:

1ο επιστημονικό πεδίο

Η απώλεια των παιδαγωγικών μειώνει τις θέσεις κατά περίπου 2.000 θέσεις. Έτσι οι υποψήφιοι των σχολών με μεσαία ζήτηση θα πρέπει να περιοριστούν σε λιγότερες θέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι θα ανέβουν οι βάσεις εισαγωγής. Φέτος, αντίθετα με πέρυσι αναμένεται άνοδος στις βάσεις σχολών όπως η Νομική Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι σχολές ΜΜΕ και Ψυχολογίας.

2ο επιστημονικό πεδίο

Πρόκειται για το πεδίο στο οποίο συγκεντρώνονται οι περισσότερες σχολές. Με τις εκτιμήσεις όμως να θέλουν τους υποψηφίους να μην έχουν πάει καλά στα Μαθηματικά οι βάσεις αναμένεται να μην παρουσιάσουν κάποια αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

3ο επιστημονικό πεδίο

Η Βιολογία βασικό μάθημα του εν λόγω επιστημονικού πεδίου δυσκόλεψε τους υποψηφίους. Ο βαθμός που απαιτείται για την είσοδο στις ιατρικές σχολές αναμένεται να είναι κοντά στο 19,5 ενώ σχολές όπως η Βιολογία, η Οδοντιατρική, οι Κτηνιατρικές και Παραϊατρικές αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο ως προς τις βάσεις.

4ο επιστημονικό πεδίο

Με την είσοδο στα Παιδαγωγικά να έχει γίνει δύσκολη, και τους υποψήφιους που επιλέγουν αυτές τις σχολές να είναι πλέον λίγοι, ίσως οι βάσεις να παρουσιάσουν κάποια μείωση.

5ο επιστημονικό πεδίο

Αναμένεται πτώση των βάσεων γενικότερα καθώς οι επιδόσεις των μαθητών ως τώρα δεν ήταν καλές.