Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν από το πρωί 110 καθαρίστριες έξω από το υπουργείο Μεταφορών, με αίτημά τους την εξόφληση των 5 τελευταίων μηνών εργασίας. 

Πρόκειται για καθαρίστριες, ιδιωτικής εταιρείας, οι οποίες εργάζονται για την καθαριότητα των λεωφορείων του ΟΑΣΑ, οι οποίες διαμαρτύρονται για την μη οφειλή των μισθών τους.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΣΥ, χρειάζονται τρία συγκεκριμένα χαρτιά που αναφέρονται στη σύμβαση προκειμένου να πληρωθούν.