Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Κατά τη συνεδρίαση θα ξανασυζητηθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει η ΚΕΔΕ με αναλυτικό υπόμνημα και έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, θα διαπιστώσει αν συμπεριλήφθηκαν οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης και σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει, να αποφασίσει τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι δήμοι, έχοντας αφήσει, από την προηγούμενη συνεδρίασή του ανοικτό το ενδεχόμενο σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης των δημάρχων. 

Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ
 
1.    Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
2.    Ενημέρωση Προέδρου.
3.    Συζήτηση επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση.
v    Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Εισηγητής:    κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
4.    Λήψη απόφασης για την επέκταση της σύμβασης ΚΕΔΕ-ΠΕΤΑ Α.Ε. που αφορά στο Portal “INVESTOTA”.
Εισηγητής:    κ. Ν. Χιωτάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε.
5.    Ανάθεση υπηρεσιών για τη λύση και εκκαθάριση των δικτύων: (α) Συμβούλιο Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος-ΣΥΝΔΚΕ και (β) Ένωση Ελληνικών Πόλεων Κρασιού-ΕΕΛΠΟΚ.
Εισηγητής:    κ. Γ. Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
6.    Ερμηνεία του άρθρου 3 του νόμου περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ, για τη δυναμικότητά τους.
Εισηγητής:    κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
7.    Κατακύρωση διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων-έργων της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής:    κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
8.    Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
9.    Ορισμός εκπροσώπων.
10.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.