Ένα βήμα μπροστά πηγαίνουν οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας στην Ελλάδα μετά την υπογραφή από τον υπουργό Μεταφορών για ενσωμάτωση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων για Αεροναυτικές Πληροφορίες (EAD).

Σύμφωνα με το υπουργείο η συμφωνία αυτή επιλύει «εκκρεμότητα άνω των 15 ετών, από ατεκμηρίωτες επιλογές και λανθασμένους χειρισμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων, που κρατούσαν την Ελλάδα εκτός του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου αεροναυτιλίας».

Με τη συμφωνία  εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και πληροφοριών για όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου.

Ταυτόχρονα, τονίζει το υπουργείο, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΜΕΔΙ, δίνει τέλος στις αναποτελεσματικές και δαπανηρές επιλογές πληροφοριακών συστημάτων αεροναυτιλίας.  «Επιλογές, που προέκριναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κρατώντας τη χώρας μας, εκτός του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου αεροναυτιλίας, με σημαντικές συνέπειες σε εθνικό, οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτής δρομολογούνται άμεσα η εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και η επίβλεψη της μεταβατικής περιόδου μέχρι την τελική ενσωμάτωση από εξειδικευμένο προσωπικό του EUROCONTROL.

Η υπογραφή της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών ΑΙS μέσω EAD θα κοστίσει συνολικά 65.000 € και θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού της ΥΠΑ, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο οι εκπρόσωποι του EURO CONTROL δεσμεύτηκαν για τη βοήθεια τους, στη δημιουργία  βάσης δεδομένων.

Τέλος, σημειώνεται, ότι η  υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ EYROCONTROL και ΥΠΟΜΕΔΙ, ολοκληρώνει το δίκτυο συλλογής και διανομής αεροναυτικών πληροφοριών. Πλέον, και τα 41 κράτη μέλη του EUROCONTROL ενσωματώνονται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων αεροναυτιλιακού περιεχόμενου. Επιπρόσθετα, ενισχύεται περαιτέρω η ακρίβεια, η ασφάλεια και διαθεσιμότητα των δεδομένων για όλους τους χρήστες του δικτύου.

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και βάζει τέρμα στις παλινωδίες και τις δαπανηρές επιλογές των κυβερνήσεων του παρελθόντος. Υλοποιείται, προς όφελος του γενικότερου εκσυγχρονισμού της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελλάδα.  Διασφαλίζεται επιτέλους και στη χώρα μας, η ολοκληρωμένη διαχείριση των αεροναυτιλιακών πληροφοριών, με νέους κανόνες και προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ Χρήστος Σπίρτζης.