Με το μάθημα της Βιολογίας γενικής Παιδείας ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάζονταν με το νέο σύστημα. 

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ με το παλαιό σύστημα εξετάστηκαν στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Θεωρητική Κατεύθυνση), των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνολογική Κατεύθυνση) και Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογική Κατεύθυνση).,

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της Βιολογίας 

Τα θέματα είναι σαφώς διατυπωμένα και καλύπτουν όλο το φάσμα της διδακτέας ύλης. Απευθύνονται σε μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σε πολύ καλό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά την κατανόηση των
εννοιών.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το πεζογράφημα του Γ.Ιωάννου 'Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς' φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους με το επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς και το μεγάλο πρόβλημα της αποξένωσης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα θέματα κρίνονται βατά για τους προετοιμασμένους μαθητές. Απαιτούν γνώση τόσο της τεχνικής του συγγραφέα όσο και της ερμηνευτικής ανάλυσης του κειμένου.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα φετινά θέματα δε διαφοροποιήθηκαν σε επίπεδο δυσκολίας από τις προηγούμενες χρονιές. Κάλυψαν μεγάλο εύρος της ύλης και η άριστη επίδοση θεωρείται εφικτή από τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. 

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις της Χημείας-Βιοχημείας 

Τα φετινά θέματα καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με τους καλά προετοιμασμένους μαθητές να μην αναμένεται να συναντήσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Το newpost.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο "Ώθηση"  θα σας ενημερώνουν αναλυτικά για τα θέματα και τις λύσεις καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.