Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκήρυξε ένα πρόγραμμα υποτροφιών, συνολικά 211 θέσεων, σε τρεις επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών.

Οι επιστημονικοί τομείς είναι: Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού - Επιστήμες Ζωής - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016. Έως την 7η Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαβιβάσουν στο ΙΚΥ πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και για οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Πληροφορίες παρέχονται, επίσης, από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395.