Με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση διασφαλίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.

Οι αποφάσεις αφορούν έξι Συμβουλευτικά Κέντρα και τέσσερις Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Με τη χρηματοδότηση αυτών των δομών, διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας τους και της παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης, όπως η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η ενισχυτική διδασκαλία, η συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση  καθώς επίσης και η παροχή φύλαξης και φιλοξενίας για τη διασφάλιση της προστασίας των γυναικών και τυχόν προστατευόμενων ανήλικων τέκνων τους.