Χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και χωρίς το ειδικό σήμα λειτουργεί το 99% των παιδικών χαρών σε δήμους όλης της χώρας.

Αυτό προκύπτει από πόρισμα που συνέταξαν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης μετά από καταγγελία γονέα για ατύχημα στο παιδί του σε παιδική χαρά δήμου της Αττικής.

Οι επιθεωρητές στο πόρισμά τους κάνουν λόγο για σημαντική καθυστέρηση πολλών δήμων να προχωρήσουν στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών που διατηρούν στα όρια του δήμου τους παρά τις αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις που όριζαν μάλιστα καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης την 30 Ιουνίου του 2014.

"Σύμφωνα το αρχείο που τηρεί η Διεύθυνση Οργάνωσης και λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ​ουργείου Εσωτερικών η οποία χορηγεί το "ειδικό σήμα" λειτουργίας για τις πιστοποιημένες (από μηχανικούς των Δήμων) παιδικές χαρές -αναφέρουν οι επιθεωρητές-προκύπτει ότι μόλις 178 σε σύνολο 18.000 έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν νόμιμα (ποσοστό περίπου 1%) παρά τις υπουργικές αποφάσεις που όριζαν καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής."

Οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης εισηγούνται στο πόρισμά τους να διακόπτεται η λειτουργία παιδικών χαρών εφόσον δεν πιστοποιηθούν σύντομα και να τοποθετηθεί περίφραξη και απαγόρευση εισόδου ,με ειδική σήμανση ,σε παιδιά,ενώ καλούν την επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών να πιέσει τους δήμους ώστε να συμμορφωθούν άμεσα.