Στο πλαίσιο της προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016 και διορθ. ΦΕΚ 4/19-5-2016, Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-2-2016), 2.131 θέσεων, τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, υποβλήθηκαν συνολικά 2.237 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

   478 αιτήσεις για την κάλυψη    720 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
   332 αιτήσεις για την κάλυψη    368 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
1.427 αιτήσεις για την κάλυψη 1.043 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

 


TAGS