Ειδική έκθεση για τη μείωση των μισθολογικών απολαβών (30%) των υπαλλήλων του δημοσίου από το 2009 έως σήμερα αλλά και τη μείωση της απασχόλησης στο ίδιο ποσοστό (30%) παρουσίασε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η μισθολογική δαπάνη του δημοσίου, όπως αναφέρεται στην έκθεση,ανέρχεται σήμερα στα 15,8 δισ. ευρώ ετησίως (ποσοστό 9% του ΑΕΠ), το οποίο χαρακτηρίζεται ως χαμηλότερου του Ευρωπαικού μέσου όρου.

Ολόκληρη η έκθεση για τους δημοσίους υπαλλήλους

Στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης παρατίθενται στοιχεία για τη μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των υπαλλήλων ως
ποσοστό του εργατικού δυναμικού βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να έρθει ανάπτυξη στη χώρα μας με απολύσεις και άλλη μείωση του προσωπικού στο δημόσιο.

«Η μισθολογική δαπάνη για την Ελλάδα το 2015 διαμορφώθηκε στα 21,5 δισ. ευρώ (ή 12,2% του ΑΕΠ) εκ των οποίων 5,6 δισ. ευρώ (ή 3,2% του ΑΕΠ) είναι οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές. Αν εξαιρεθούν οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές, τότε η καθαρή μισθολογική δαπάνη για το 2015 ανέρχεται στα 15,8 δις ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (9,2% του ΑΕΠ).», σημειώνεται στην έκθεση.