Με στόχο την αποφυγή ελλειμμάτων από το Μετοχικό Ταμείο​ Πολιτικών Υπαλλήλων το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τον νέο τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων που δικαιούνται οι 280.000 μερισματούχοι του Ταμείου.

Οπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο η χρηματοδότηση του Ταμείου θα γίνεται αποκλειστική από τις εισφορές των μετόχων του και τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου αποκλείοντας οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προυπολογισμό όπως συνέβαινε έως σήμερα.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού αναμένεται να οδηγήσει σε μειώσεις των μερισμάτων των δικαιούχων έως 32%.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.