Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση για μεταφορά της δίκης των μελών της Χρυσής Αυγής από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού στο Εφετείο Αθηνών. 

Συγκεκριμένα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ' αριθμόν 42601/2016 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου με την οποία από τις 21 Ιουνίου 2016 η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φύσσα και των μελών της Χρυσής Αυγής, θα διεξάγεται πλέον στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας και Κυρ. Λουκάρεως) και όχι στην αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.  

Να σημειωθεί πάντως ότι η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ανακοίνωσε σήμερα από έδρας ότι από 27 Ιουνίου 2016, θα διεξάγεται πλέον η δίκη στην αίθουσα του Εφετείου Αθηνών και όχι από 21. 

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, η εν λόγω υπουργική απόφαση αναφέρει: 

«Ορίζουμε, από 21.6.2016, αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης των κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φύσσα κ.λπ. αξιόποινες πράξεις, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, την Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας και Κυρ. Λουκάρεως), διατηρούμενης της δυνατότητας σε περίπτωση δυσχέρειας να χρησιμοποιείται εκτάκτως η αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού ή άλλη κατάλληλη αίθουσα, και παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί η παρούσα πράξη με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος». 

Επίσης, αναφέρει ο κ. Παρασκευόπουλος ότι για την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης, έλαβε υπόψη του:  

«1) Το από 6-6-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π./152/6-6-2016 έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. 

2) Την από 6-6-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7480/6-6-2016 αίτηση της Προεδρεύουσας στη δικάσιμο της 20ής Απριλίου 2015 του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, όπως αυτή διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών». 

Από τα έγγραφα αυτά προέκυψε, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, «η ύπαρξη διαρκούς αντικειμενικής αδυναμίας πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του δικαστηρίου αποκλειστικά στην αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού» και προσθέτει:

«Το γεγονός ότι, με βάση τα αναφερόμενα στις προηγούμενες σκέψεις έγγραφα, προέκυψε η ύπαρξη διαρκούς αντικειμενικής αδυναμίας πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου αποκλειστικά στην αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, στοιχείο που εκτιμάται και υπό το φως της διαρκούς πρόνοιας του κράτους να διασφαλίζει το δικαίωμα των διαδίκων στην τήρηση του εύλογου χρόνου διάρκειας των ποινικών δικών».