Δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης (εφοριακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών και επιθεωρητές), θα πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 να υποβάλουν τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες», οι οποίες για πρώτη φορά θα ελεγχθούν από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι αυτοί υπολογίζονται σε 7.000 και σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης θα ελεγχθούν όσοι βαρύνονται με καταγγελίες ή έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ θα υπάρξει και έλεγχος σε ένα μικρό δείγμα, δεδομένου ότι δεν επαρκεί το προσωπικό, για να ελεγχθούν όλες οι δηλώσεις.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Λέανδρου Ρακιντζή οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα υποβάλουν, για πρώτη φορά δήλωση περιουσιακής κατάστασης, εκτός από τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2010, θα πρέπει να δηλώσουν και τα ακίνητα, τα κάθε είδους μεταφορικά μέσα, καταθέσεις κλπ, που κατέχουν αυτοί, οι σύζυγοι και τα ανήλικά παιδιά τους, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης τους.

Επίσης, οι δηλώσεις των υπόχρεων υπαλλήλων, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα του έντυπου Ε1 οικονομικού έτους 2011 και των εντύπων Ε9 των ετών 1997,2005 και όλων των συμπληρωματικών, αν υπάρχουν, μετά το 2005.

Μάλιστα, μετά τον «Καλλικράτη», εκτός από τους ήδη υπόχρεους υπαλλήλους στις μονάδες πολεοδομίας των δήμων, υπόχρεοι να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης είναι οι υπάλληλοι των καταργηθέντων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων οι οποίοι μετατάχθηκαν στους ΟΤΑ.

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων «πόθεν έσχες», προκειμένου να στηθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου, μετά και την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ».

Στόχο της Προγραμματικής Συμφωνίας, αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο έλεγχος και η επεξεργασία δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης - «Πόθεν έσχες», μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

Ο Άρειος Πάγος, ωστόσο, που είναι υπεύθυνος σήμερα για τον έλεγχο των δηλώσεων περίπου 300.000 ατόμων, θα κρατήσει μόνον τον έλεγχο των δηλώσεων των δικαστικών λειτουργών, καθώς αδυνατούσε, ουσιαστικά, να ελέγξει τον τεράστιο όγκο των δηλώσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι (βουλευτές, δημοσιογράφοι, γιατροί, δικηγόροι κλπ) αντί να υποβάλουν πλέον τις δηλώσεις τους στον Άρειο Πάγο θα τις υποβάλουν πλέον στην Αρχή για το Ξέπλυμα του «Μαύρου Χρήματος».