Νέο διοικητικό συμβούλιο προέκυψε από τις πρόσφατες αρχιαιρεσίες στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Σημειώνεται ότι το νέο προεδρείο δεν συμμετέχει κανείς από τη πλευρά της πλειοψηφίας του τέως διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, το νέο προεδρείο της ΕΔΕ συγκροτείται ως εξής:
- Πρόεδρος, Χριστόφορος Σεβαστίδης.
- Α΄ αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.
- Β΄ αντιπρόεδρος, Βαρβάρα Πάπαρη.
- Γενικός γραμματέας, Νικόλαος Σαλάτας.
- Αναπληρωτής γενικός γραμματέας, Δημήτριος Φούκας.
- Υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης (ταμίας), Αγγελική Δεμέστιχα.
- Αναπληρώτρια υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης Ακριβή Ερμίδου. 
 Καθήκοντα υπευθύνου Τύπου αναλαμβάνει ο Χαράλαμπος Σεβαστίδης, αδελφός του προέδρου της Ένωσης.