Συνεδριάζει σήμερα στις 11.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα συνεχιστεί η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις».

Επίσης θα γίνει απολογισμός έργου των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ.